Polityka prywatności

17.07.2020

1. [Administrator danych]

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Piotr Pałucki i Jakub Szkutnik prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik S.C. ze stałym miejscem wykonywania działalności pod adresem: ul. Siemiradzkiego 20a/7, 31-137 Kraków, NIP: 677-23-76-783. Kontakt z nami możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@paluckiszkutnik.pl

2. [Cele przetwarzania] 

Dane przetwarzamy w następujących celach: 

a) Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w przesłanej do nas wiadomości elektronicznej na jeden z adresów e-mail dostępnych w Serwisie, Twoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu oraz inne podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym dostępnym w zakładce „Kontakt” lub dane przekazane przez Ciebie w trakcie rozmowy telefonicznej – będą służyły wyłącznie do zaprezentowania dostosowanej do Twojej sprawy oferty współpracy, ewentualnie udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie bądź do zawarcia i wykonania umowy. Jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego celu będziemy kontaktować się z Tobą telefonicznie lub drogą e-mail.

b) Twoje dane osobowe podane przez Ciebie po wykonaniu usługi w zakresie niezbędnym, wynikającym z przepisów, będą służyły do wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego (faktura).

c) Twoje dane osobowe, w przypadku zawarcia i wykonania umowy, będą przetwarzane również w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

3. [Podstawa prawna]

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest w zakresie: 

a) adresu e-mail podanego w oznaczonej rubryce – Twoja zgoda, którą wyrażasz poprzez wpisanie adresu e-mail oraz przesłanie go do nas (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b) danych podanych w korespondencji elektronicznej lub rozmowie telefonicznej – niezbędność realizacji czynności zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy oraz zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

c) danych podanych w zakresie niezbędnym do wystawienia dokumentu księgowego (faktura) – realizacja obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej polegającego na należytym wystawieniu dokumentu księgowego oraz jego przechowywania przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

d) danych podanych w związku z zawarciem i realizacją umowy – uzasadniony interes Administratora, którym jest zabezpieczenie prawa do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. [Dobrowolność podania danych]

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie lub zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi lub zawarcie umowy. 

5. [Okres przetwarzania danych]

Twoje dane będziemy przetwarzać przez następujący okres: 

a) dane przetwarzane na podstawie zgody – przez czas ważności zgody, do czasu jej wycofania;

b) dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy – przez czas realizacji umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynoszący 6 lat;

  1. c) dane przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym został wystawiony dokument księgowy.

6. [Uprawnienia]

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich poprawiania, przenoszenia, wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania na podstawie zgody bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Powyższe uprawnienia przysługują z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w RODO oraz w odpowiednich przepisach Ustawy o radcach prawnych (Rozdział 1A) oraz Prawa o adwokaturze (Rozdział 1A). 

7. [Odbiorcy danych]

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi zaufani podwykonawcy – współpracująca z nami kancelaria radcy prawnego oraz dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej. 

8. [Brak przetwarzania zautomatyzowanego oraz przetwarzania poza EOG]

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu. Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

9. [Poufność]

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Niezależnie od powyższego wszelkie uzyskane informacje podlegają ochronie w związku z obowiązującą nas tajemnicą zawodową – adwokacką i radcowską. 

Pliki cookies i inne technologie
1. [Czym są pliki cookies?] 

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Ciebie treści lub zaoferować Ci pomoc. 

2. [Na jakiej podstawie wykorzystujemy plikicookies?] 

Podstawą korzystania z technicznych plików cookies jest nasz uzasadniony interes prawny polegający na zapewnieniu funkcjonalności i efektywności naszej strony. 

Podstawą korzystania z analitycznych i marketingowych plików cookies jest Twoja zgoda, dzięki której możemy ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz mierzyć, nie identyfikując Twoich danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych.

3. [Jak długo korzystamy z plików cookies?]

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: 

– sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
– stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia. 

4. [Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookie?]

Za pomocą technologii cookie zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania z Serwisu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. 

Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik.

Twój adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak również i w tym przypadku, Twoja identyfikacja w oparciu o tą daną nie jest możliwa. 

5. [Czy mogę zrezygnować z akceptowania plikówcookies?] 

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis, poniżej wskazujemy, w jaki możesz w każdej chwili zmienić ich ustawienia w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu/odczytywaniu się plików cookies podczas Twoich odwiedzin na portalu. 

6. [Jak wyłączyć obsługę plikówcookies?] 

Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

W przeglądarce Firefox: 

W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje. 

Następnie wybierz zakładkę Prywatność. 

Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję: Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika. 

Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

Wybierz okres przechowywania ciasteczek: 

Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.

Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa. 

Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka. 

Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia. 

W przeglądarce Google Chrome: 

W prawym górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie).

Wybierz Ustawienia. 

Zjedź na dół okna i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.

W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści. 

W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn.
Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm. 

Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się. 

W przeglądarce Internet Explorer 9 

W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie wybierz Opcje internetowe.

Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK. 

W przeglądarce Safari 

Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard. 

Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności: 

Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn: 

Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.

Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.

Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn. 

Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu.

W przeglądarce Opera 

Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek. Domyślnie akceptowane są wszystkie ciasteczka. 

W przeglądarce Opera dostępne sa następujące opcje: 

Akceptuj ciasteczka – wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).

Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam – wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.

Nigdy nie akceptuj ciasteczek – wszystkie ciasteczka są odrzucane.

7. [Narzędzia Google] 

Korzystamy z narzędzi Google – Google Analytics – zapewnianych przez Google Ireland Limited, firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

8. [Narzędzia społecznościowe] 

Na naszej stronie mogą być używane wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak LinkedIN.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana. 

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

9. [Logi serwera] 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym umieszczona jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.