• Start
  • Publikacje
  • Zmiana terminów przedawnienia- nowelizacja kodeksu cywilnego

Zmiana terminów przedawnienia- nowelizacja kodeksu cywilnego

W kwietniu br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącą między innymi zmiany terminów przedawnienia. Dotychczas termin przedawnienia wynosił 10 lat, a dla świadczeń okresowych lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- 3 lata.
Nowela skróciła termin dziesięcioletni do lat 6, a termin 3 letni pozostał bez zmian. Wprowadzono również zapis, zgodnie z którym koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
Nowela w stosunku do konsumentów wprowadza także istotną zmianę w zakresie podniesienia zarzutu przedawnienia. Przyjęto, iż po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Jedynie w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu interesów obu stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli będą tego wymagały względy słuszności. Są powinien w takich przypadkach wziąć pod uwagę: długość terminu przedawnienia; długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia; charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.
Istotną zmianę wprowadza nowela w egzekucji z rachunku bankowego. Bank będzie bowiem musiał trzymać na koncie przez siedem dni zajęte pieniądze, aby dłużnik miał szansę się odwołać, jeśli ma zastrzeżenia, lub zarzucić przedawnienie długu. Tylko alimenty i renty będą niezwłocznie przekazywane na rachunek komornika.

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2216_u.htm

Polecamy nasze publikacje

Zmiana umowy spółki komandytowej a zastosowanie art. 210 k.s.h.

Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej...

Split Payment

Podzielona płatność została wdrożona ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Ocena niedozwolonego postanowienia umownego

Oceny, czy postanowienie umowy jest niedozwolone, dokonuje się z chwilą zawarcia umowy (Orzeczenie SN w sprawie kredytów frankowych)

PIT a kryptowaluty

Osoby handlujące kryptowalutami nie muszą liczyć przychodu od każdej transakcji...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka