Granice rozpoznania środka odwoławczego w sprawie karnej

Wyrokiem z dnia 5 stycznia 2011r., sygn. akt V KK 64/10 Sąd Najwyższy potwierdził, że zarzuty stawiane zaskarżonemu przeczeniu mogą znaleźć się również w uzasadnieniu środka odwoławczego, a nie wyłącznie w jego petitum. Poniżej pełna treść omawianej tezy Sądu Najwyższego.

Wyrok z dnia 5 stycznia 2011 r., V KK 64/10

Teza: Chociaż jest pożądane, by środek odwoławczy był konstruowany w sposób przejrzysty, a więc grupował w tzw. petitum wszystkie zarzuty stawiane skarżonemu orzeczeniu, to granice rozpoznania wyznacza treść całego środka odwoławczego, jeżeli z niej wynika zamiar zaskarżenia.

Źródło: Biuletyn Prawa Karnego 3/2011

Polecamy nasze publikacje

Wejście w życie ustawy inwigilacyjnej

Zwiększone uprawnienia policji i innych służb specjalnych dotyczą także informacji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka