Spółki

Naszym Klientom zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie spraw korporacyjnych.

Doradzamy wspólnikom i zarządom spółek prawa handlowego. Zapewniamy wsparcie przy tworzeniu typowych oraz niestandardowych uregulowań korporacyjnych, a także oferujemy audyty stanu prawnego spółek prawa handlowego.

Świadczymy usługi doradcze w procesach tworzenia, akwizycji, łączenia, podziałów, przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego, a także nabywania i zbywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.

Reprezentujemy spółki prawa handlowego a także wspólników i akcjonariuszy w sporach korporacyjnych, a także w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Reprezentujemy wspólników i akcjonariuszy na posiedzeniach zgromadzeń wspólników. Przygotowujemy dokumenty związane z organizacją zgromadzeń wspólników – w tym projekty zawiadomień, uchwał i protokołów oraz w imieniu spółek sprawujemy nadzór nad prawidłowym przebiegiem obrad wspólników. Tworzymy wewnętrzne regulacje korporacyjne – w tym regulaminy zarządu oraz rad nadzorczych.

Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje pewność, że wszelkie sprawy korporacyjne zostaną załatwione w sposób optymalny i dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta, z uwzględnieniem aspektów podatkowych.

Polecamy nasze publikacje

Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z funkcji

Zgodnie z aktualną uchwałą SN członek zarządu spółki powinien składane przez siebie oświadczenie o rezygnacji złożyć...

Przesłanki zaskarżania uchwał

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego samo naruszenie postanowień umowy spółki nie może stanowić samoistnej przesłanki zaskarżenia uchwały...

Pomyślne zakończenie procedury opuszczenia spółki przez mniejszościowego udziałowca

Nasza kancelaria po kilkuletnim sporze obfitującym w liczne procesy sądowe przeprowadziła z sukcesem procedurę wyjścia reprezentowanego przez nią wspólnika mniejszościowego ze spółki...

Kontrakty menedżerskie oskładkowane

Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki kapitałowej jest zawarta z tą spółką umowa a nie płacenie składek ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka