Procesy sądowe

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach toczących się przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Kancelaria do każdej sprawy przygotowuje strategię postępowania, stanowiącą podstawę do efektywnego prowadzenia sporu sądowego.

Kancelaria specjalizuje się w sądowych sporach korporacyjnych, a wspólnicy kancelarii posiadają duże doświadczenie w reprezentacji zarówno wspólników jak i samych spółek prawa handlowego.

Zapewniamy naszym Klientom fachową reprezentację także we wszystkich sporach dotyczących prawa budowlanego (w szczególności umów o roboty budowlane) oraz kwestii uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym w sprawach o zasiedzenie oraz o zniesienie współwłasności nieruchomości.

Specjalizujemy się w sądowej windykacji należności pieniężnych oraz sprawach odszkodowawczych, w tym przeciwko firmom ubezpieczeniowym. Kancelaria posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu spraw o ochronę praw własności intelektualnej oraz ochronę dóbr osobistych.

Zapewniamy też obronę w sprawach karnych gospodarczych oraz karnoskarbowych.

Polecamy nasze publikacje

Pomyślne zakończenie procedury opuszczenia spółki przez mniejszościowego udziałowca

Nasza kancelaria po kilkuletnim sporze obfitującym w liczne procesy sądowe przeprowadziła z sukcesem procedurę wyjścia reprezentowanego przez nią wspólnika mniejszościowego ze spółki...

Wymogi formalne pozwu – adres pozwanego

Niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca i adresu zamieszkania pozwanego będącego...

Uchylenie się od błędu wywołuje również skutek rzeczowy

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli z powodu błędu co do treści...

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej a możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej (art. 145 § 1 k.c.) powinien obejmować także możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych, chyba że...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka