Zwolnienie z PIT przy zakupie mieszkania od dewelopera

Najnowsze orzeczenie NSA z dn. 7.02.2018 r., sygn. akt: II FSK 3510/17 w całkiem nowy sposób i przede wszystkim korzystny dla podatników rozstrzygnął kwestię zwolnienia z podatku PIT w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej.
NSA uznał, że w przypadku zakupu mieszkania w umowie deweloperskiej to nie wydatek na nabycie, ale wybudowanie własnego lokalu mieszkalnego (art. 21 ust. 25 lit. d ustawy o PIT)
Podatnicy zawierający umowy deweloperskie skorzystają zatem ze zwolnienia z PIT, nawet gdy akt notarialny podpiszą dopiero po trzech latach od rozpoczęcia budowy. Sąd uznał, że nie można różnicować sytuacji osób, które sami budują domy, od tych, które budują mieszkanie za pośrednictwem dewelopera.
NSA odniósł się do definicji przedsięwzięcia deweloperskiego, wskazując iż w momencie zawarcia umowy deweloperskiej jest już wskazany konkretny lokal, w konkretnej lokalizacji i jego wygląd, a przede wszystkim istnieje zobowiązanie do przeniesienia własności tego lokalu. Proces budowlany deweloperski a proces budowlany własny różni się tylko tym, że deweloper buduje mieszkania na własnym gruncie dla kogoś. NSA tym samym uznał, że nie można różnicować statusu podatników korzystających z usług deweloperów, a podatników budujących samodzielnie lokale.

Polecamy nasze publikacje

Znana urzędowo przeszkoda a oddalenie wniosku o wpis w księdze wieczystej

Jeżeli istnieje znana mu urzędowo przeszkoda, sąd może...

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy robót budowlanych

Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że zgoda inwestora nie ma charakteru przesłanki skuteczności ani ważności umowy z podwykonawcą.

Możliwość zasiedzenia służebności przesyłu

Wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości...

Bieg okresu zasiedzenia użytkowania wieczystego, a zasiedzenie nieruchomości

Do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka