Zmiany w prawie pracy 2017

Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadza kilka istotnych zmian w prawie pracy, które poniżej w skrócie prezentujemy:

1. Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania będzie konieczne jedynie w przypadku pracodawców zatrudniających więcej niż 50 pracowników. Dotychczas do tworzenia regulaminów zobowiązani byli pracodawcy zatrudniający więcej niż 20 pracowników.

2. Wydłużony zostanie termin na wniesienie przez pracownika pozwu do sądu pracy z 7 do 21 dni w sytuacji rozwiązania umowy o pracę.

3. Pracodawca zostanie zwolniony z obowiązku wystawienia świadectwa pracy, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy nawiąże z pracownikiem kolejny stosunek pracy. Pracownik będzie mógł jednak wystąpić z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy i w takiej sytuacji pracodawca będzie zobligowany wystawić dokument.

4. Minister Rozwoju uzyska dostęp do danych zawartych na koncie ubezpieczonego i płatnika w celu rozstrzygania spraw o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

5. W przypadku umyślnego przekazania do ZUS danych niezgodnych z rzeczywistością, ZUS będzie uprawniony do podwyższenia składki na ubezpieczenie wypadkowe do 150 %.

Polecamy nasze publikacje

Nowe zasady delegowania pracowników zagranicznych do pracy w Polsce

Pracodawca delegujący pracownika do pracy na terytorium Polski będzie musiał zapewnić mu określone warunki zatrudnienia, dotyczące m.in. wymiaru czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Umowa zawarta w ramach działalności gospodarczej może być uznana za umowę o pracę

Należy spełnić szereg warunków aby umowa zawarta z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą nie została uznana za umowę o pracę

Sportowiec przedsiębiorcą – Uchwała NSA (sygn. II FPS 1/15)

Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą z dnia 22 czerwca 2015r. wskazał, że sportowcy mogą wykonywać swoje usługi na podstawie prowadzonej działalności…

Prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy o dzieło

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka