Sportowiec przedsiębiorcą – Uchwała NSA (sygn. II FPS 1/15)

Zgodnie z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2015r. podjętej w składzie siedmiu sędziów sportowiec świadczący na rzecz klubu czynności sportowe może być dla celów PIT rozliczany jako podmiot świadczący usługę w ramach działalności gospodarczej.

Uchwała podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga na korzyść sportowców wątpliwość, czy świadczone przez nich czynności można zaliczać do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyższa uchwała wskazuje jednoznacznie, że w przypadku gdy umowa określa prawa i obowiązki stron umowy (sportowca i klubu sportowego) w sposób charakterystyczny dla odpłatnej umowy cywilnoprawnej, to przy założeniu spełnienia jeszcze dodatkowych przesłanek, sportowiec będzie miał możliwość opodatkowania swoich przychodów z uprawiania sportu stawką liniową 19%, przy założeniu, że sportowiec założy własną działalność gospodarczą, opłacając sobie we własnym zakresie w szczególności składki z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Polecamy nasze publikacje

Zmiany w prawie pracy 2017

Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadza kilka istotnych zmian w prawie pracy.

Nowe zasady delegowania pracowników zagranicznych do pracy w Polsce

Pracodawca delegujący pracownika do pracy na terytorium Polski będzie musiał zapewnić mu określone warunki zatrudnienia, dotyczące m.in. wymiaru czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Umowa zawarta w ramach działalności gospodarczej może być uznana za umowę o pracę

Należy spełnić szereg warunków aby umowa zawarta z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą nie została uznana za umowę o pracę

Prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy o dzieło

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka