Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z funkcji

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której dokonał interpretacji przepisów prawa handlowego dotyczących oświadczenia członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z pełnionej przez niego funkcji.

Zgodnie ze stanowiskiem SN:
„Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane- z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 ksh -spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 ksh.”
Zatem, co do zasady członek zarządu spółki powinien składane przez siebie oświadczenie o rezygnacji złożyć innemu członkowi zarządu lub prokurentowi. Wyjątek stanowi okoliczność, gdy członek zarządu jest równocześnie jedynym wspólnikiem. W takiej sytuacji właściwą formą złożenie oświadczenia o rezygnacji jest forma aktu notarialnego zgodnie z regulacją art. 210 § 2 i art. 379 § 2 ksh, gdy rezygnuje członek zarządu będący jedynym akcjonariuszem spółki akcyjnej.

Polecamy nasze publikacje

Przesłanki zaskarżania uchwał

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego samo naruszenie postanowień umowy spółki nie może stanowić samoistnej przesłanki zaskarżenia uchwały...

Obowiązek informowania konsumentów o platformie ODR

Została uruchomiona platforma internetowa ODR (Online Dispute Resolution), której celem ma być ułatwienie rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a internetowymi sprzedawcami...

Brak możliwości ponownego pozwania za stosowanie klauzuli abuzywnej

Przedsiębiorca nie może zostać pozwany kolejny raz, w sytuacji gdy nadal stosuje wzorzec umowny zawierający klauzule niedozwolone.

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka