RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie naruszeń przetwarzania danych osobowych

Przetwarzający dane osobowe będzie zobowiązany zgłaszać naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych do 72 godzin od chwili powstania naruszenia, bezpośrednio do właściwego organu nadzoru.

Powyższy obowiązek sprzężony jest z obowiązkiem prowadzenia rejestru naruszeń, w którym powinny być zapisywane wszystkie naruszenia ochrony danych osobowych, wraz z wskazaniem istotnych okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań mających na celu zabezpieczenie danych i usunięcie skutków naruszenia.

Dokumentacja musi być prowadzona w sposób przejrzysty i dokładny, gdyż ma w szczególności umożliwić organom nadzorczym kontrolę przetwarzającego dane osobowe pod kątem tego, czy przestrzega on postanowień RODO w zakresie należytego zabezpieczenia danych osobowych.

Polecamy nasze publikacje

Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok

UODO zapowiedział kontrole sektorowe na 2019 r. w zakresie...

Zmiany w prawie pracy 2019

W 2019 r. w życie wchodzi szereg istotnych zmian z zakresu prawa pracy, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Preferencyjne składki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. w chodzą w życie zmiany dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Aby móc skorzystać z niższego ZUS-u należy spełnić dwa warunki.

Rozszerzona prawomocność orzeczeń w stosunku do wyroków dotyczących świadczeń okresowych

Nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka