RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie naruszeń przetwarzania danych osobowych

Przetwarzający dane osobowe będzie zobowiązany zgłaszać naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych do 72 godzin od chwili powstania naruszenia, bezpośrednio do właściwego organu nadzoru.

Powyższy obowiązek sprzężony jest z obowiązkiem prowadzenia rejestru naruszeń, w którym powinny być zapisywane wszystkie naruszenia ochrony danych osobowych, wraz z wskazaniem istotnych okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań mających na celu zabezpieczenie danych i usunięcie skutków naruszenia.

Dokumentacja musi być prowadzona w sposób przejrzysty i dokładny, gdyż ma w szczególności umożliwić organom nadzorczym kontrolę przetwarzającego dane osobowe pod kątem tego, czy przestrzega on postanowień RODO w zakresie należytego zabezpieczenia danych osobowych.

Polecamy nasze publikacje

Samozatrudnienie a rozliczenia podatku dochodowego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące usługi w ramach struktury podmiotu z którym współpracują są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą.

Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Praca tymczasowa a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Wokół prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary pojawiło się szereg wątpliwości oraz kontrowersji. Pojawiły się głosy, że wejście w życie tego projektu sprawi, że korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej stanie się nieopłacalne...

Konkubinat a podatek od spadków i darowizn

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w przypadku osób pozostających w nieformalnych związkach w stosunku do rzeczy nabytych...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka