RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych nieletnich

RODO statuuje, w zakresie usług społeczeństwa informacyjnego (w szczególności handel drogą elektroniczną, portale społecznościowe), że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być samodzielnie wyrażona przez nieletniego, który ukończył 16 lat. Jeżeli nieletni nie ma ukończonych 16 lat, to nie może skutecznie udzielić zgody, w imieniu nieletniego zgodę wyrażają osoby sprawujące władzę rodzicielską nad dzieckiem. Zgodnie z treścią RODO – zgoda może być udzielona również następczo – przyjmując postać „zatwierdzenia”.  Jak stanowi RODO administrator danych osobowych winien podjąć stosowne działania celem zweryfikowania czy nieletni faktycznie zgodę otrzymał, wydaje się zatem, że nie powinien opierać się w tym przypadku na samym zapewnieniu złożonym w tym względzie przez nieletniego.

Polecamy nasze publikacje

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Do tej pory osoba, nieposiadająca statusu rolnika indywidualnego mogła bez żadnych ograniczeń nabyć nieruchomość, nieprzekraczającą 0,3 ha. Nowelizacja zwiększyła obszar nieruchomości, którą może nabyć osoba niebędąca rolnikiem do 1 ha a także...

Samozatrudnienie a rozliczenia podatku dochodowego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące usługi w ramach struktury podmiotu z którym współpracują są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą.

Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Praca tymczasowa a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Wokół prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary pojawiło się szereg wątpliwości oraz kontrowersji. Pojawiły się głosy, że wejście w życie tego projektu sprawi, że korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej stanie się nieopłacalne...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka