RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych nieletnich

RODO statuuje, w zakresie usług społeczeństwa informacyjnego (w szczególności handel drogą elektroniczną, portale społecznościowe), że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być samodzielnie wyrażona przez nieletniego, który ukończył 16 lat. Jeżeli nieletni nie ma ukończonych 16 lat, to nie może skutecznie udzielić zgody, w imieniu nieletniego zgodę wyrażają osoby sprawujące władzę rodzicielską nad dzieckiem. Zgodnie z treścią RODO – zgoda może być udzielona również następczo – przyjmując postać „zatwierdzenia”.  Jak stanowi RODO administrator danych osobowych winien podjąć stosowne działania celem zweryfikowania czy nieletni faktycznie zgodę otrzymał, wydaje się zatem, że nie powinien opierać się w tym przypadku na samym zapewnieniu złożonym w tym względzie przez nieletniego.

Polecamy nasze publikacje

Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Praca tymczasowa a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Wokół prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary pojawiło się szereg wątpliwości oraz kontrowersji. Pojawiły się głosy, że wejście w życie tego projektu sprawi, że korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej stanie się nieopłacalne...

Konkubinat a podatek od spadków i darowizn

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w przypadku osób pozostających w nieformalnych związkach w stosunku do rzeczy nabytych...

Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok

UODO zapowiedział kontrole sektorowe na 2019 r. w zakresie...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka