RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych nieletnich

RODO statuuje, w zakresie usług społeczeństwa informacyjnego (w szczególności handel drogą elektroniczną, portale społecznościowe), że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być samodzielnie wyrażona przez nieletniego, który ukończył 16 lat. Jeżeli nieletni nie ma ukończonych 16 lat, to nie może skutecznie udzielić zgody, w imieniu nieletniego zgodę wyrażają osoby sprawujące władzę rodzicielską nad dzieckiem. Zgodnie z treścią RODO – zgoda może być udzielona również następczo – przyjmując postać „zatwierdzenia”.  Jak stanowi RODO administrator danych osobowych winien podjąć stosowne działania celem zweryfikowania czy nieletni faktycznie zgodę otrzymał, wydaje się zatem, że nie powinien opierać się w tym przypadku na samym zapewnieniu złożonym w tym względzie przez nieletniego.

Polecamy nasze publikacje

Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok

UODO zapowiedział kontrole sektorowe na 2019 r. w zakresie...

Zmiany w prawie pracy 2019

W 2019 r. w życie wchodzi szereg istotnych zmian z zakresu prawa pracy, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Preferencyjne składki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. w chodzą w życie zmiany dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Aby móc skorzystać z niższego ZUS-u należy spełnić dwa warunki.

Rozszerzona prawomocność orzeczeń w stosunku do wyroków dotyczących świadczeń okresowych

Nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka