RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Nowe sankcje za naruszenie przepisów

Za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych RODO przewiduje dotkliwe sankcje finansowe. Za naruszenie będzie można otrzymać grzywnę w wysokości do 10 mln euro, a w pewnych przypadkach, do 2% jego całkowitego rocznego światowego lub nawet do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, m.in. za naruszenie podstawowych zasad przetwarzania danych.
Ponadto RODO uprawnia państwa członkowskie do ustalenia dodatkowych kar za naruszenia przepisów ustawy. Naruszenia będą indywidualnie rozpatrywane, w szczególności pod kątem: skali naruszenia, zamiaru działania oraz ocena tego czy jest pierwsze, czy kolejne naruszenie.
Dodatkowo art. 82 RODO wprowadza możliwość dochodzenia od administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania przez osobę, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia rozporządzenia.

Polecamy nasze publikacje

Prawo pracy - nowelizacja

W dniu 7 września nastąpią istotne zmiany w kodeksie pracy, które w sposób istotny wpłyną na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorców. Poniżej zamieszczamy podsumowanie wszystkich istotnych zmian.

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Do tej pory osoba, nieposiadająca statusu rolnika indywidualnego mogła bez żadnych ograniczeń nabyć nieruchomość, nieprzekraczającą 0,3 ha. Nowelizacja zwiększyła obszar nieruchomości, którą może nabyć osoba niebędąca rolnikiem do 1 ha a także...

Samozatrudnienie a rozliczenia podatku dochodowego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące usługi w ramach struktury podmiotu z którym współpracują są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą.

Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka