RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Bezpieczeństwo przetwarzania

RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych mających zapewnić bezpieczeństwo. Sposobami tymi mają być w szczególności m.in.: pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych, zapewnienie przez dysponentów danych osobowych zdolności do przywrócenia szybkiego dostępu do nich w razie poszczególnych incydentów oraz regularne testowanie i ocenianie przez ww. skuteczności podjętych środków.
Dokonując oceny stanu bezpieczeństwa, RODO zakłada, że dysponenci danych osobowych, podczas przetwarzania danych osobowych będą kierować się kodeksem postępowania bądź certyfikacją (mechanizmy certyfikacji ochrony danych osobowych, mające świadczyć o zgodności działalności administratorów danych osobowych z zasadami ustawionymi rozporządzeniu o ochronie danych osobowych). czy państwa członkowskie Unii.

Polecamy nasze publikacje

Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok

UODO zapowiedział kontrole sektorowe na 2019 r. w zakresie...

Zmiany w prawie pracy 2019

W 2019 r. w życie wchodzi szereg istotnych zmian z zakresu prawa pracy, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Preferencyjne składki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. w chodzą w życie zmiany dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Aby móc skorzystać z niższego ZUS-u należy spełnić dwa warunki.

Rozszerzona prawomocność orzeczeń w stosunku do wyroków dotyczących świadczeń okresowych

Nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka