RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Bezpieczeństwo przetwarzania

RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych mających zapewnić bezpieczeństwo. Sposobami tymi mają być w szczególności m.in.: pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych, zapewnienie przez dysponentów danych osobowych zdolności do przywrócenia szybkiego dostępu do nich w razie poszczególnych incydentów oraz regularne testowanie i ocenianie przez ww. skuteczności podjętych środków.
Dokonując oceny stanu bezpieczeństwa, RODO zakłada, że dysponenci danych osobowych, podczas przetwarzania danych osobowych będą kierować się kodeksem postępowania bądź certyfikacją (mechanizmy certyfikacji ochrony danych osobowych, mające świadczyć o zgodności działalności administratorów danych osobowych z zasadami ustawionymi rozporządzeniu o ochronie danych osobowych). czy państwa członkowskie Unii.

Polecamy nasze publikacje

Samozatrudnienie a rozliczenia podatku dochodowego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące usługi w ramach struktury podmiotu z którym współpracują są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą.

Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Praca tymczasowa a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Wokół prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary pojawiło się szereg wątpliwości oraz kontrowersji. Pojawiły się głosy, że wejście w życie tego projektu sprawi, że korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej stanie się nieopłacalne...

Konkubinat a podatek od spadków i darowizn

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w przypadku osób pozostających w nieformalnych związkach w stosunku do rzeczy nabytych...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka