Przesłanki zaskarżania uchwał

Uchwałą z dnia 10 marca 2016 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem powstały na kanwie art. 249 § 1 k.s.h.
SN orzekł, że: sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki nie jest samodzielną przesłanką uzasadniającą uwzględnienie powództwa o uchylenie tej uchwały.
Na gruncie wspomnianego przepisu powstało zagadnienie interpretacyjne dotyczące możliwości wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd Najwyższy badał czy zaistnienie tylko jednej przesłanki z art. 249 § 1 k.s.h. jest wystarczającą podstawą do uchylenia uchwały wspólników.
Zgodnie z orzeczeniem, aby zaskarżenie uchwały było skuteczne muszą zachodzić dwa warunki, a więc sprzeczność z umową bądź dobrymi obyczajami, a ponadto uchwała musi godzić w interesy spółki lub ma mieć na celu pokrzywdzenie wspólnika.
Samo naruszenie postanowień umowy spółki nie może stanowić samoistnej przesłanki zaskarżenia uchwały.
Źródło: http://sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemID=946&ListName=Zagadnienia_prawne

Polecamy nasze publikacje

Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z funkcji

Zgodnie z aktualną uchwałą SN członek zarządu spółki powinien składane przez siebie oświadczenie o rezygnacji złożyć...

Obowiązek informowania konsumentów o platformie ODR

Została uruchomiona platforma internetowa ODR (Online Dispute Resolution), której celem ma być ułatwienie rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a internetowymi sprzedawcami...

Brak możliwości ponownego pozwania za stosowanie klauzuli abuzywnej

Przedsiębiorca nie może zostać pozwany kolejny raz, w sytuacji gdy nadal stosuje wzorzec umowny zawierający klauzule niedozwolone.

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka