Preferencyjne składki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. w chodzą w życie zmiany dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Aby móc skorzystać z niższego ZUS-u należy spełnić dwa warunki:
1. Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
2. przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, w przypadku prowadzenia jej przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (63 000 zł)
Z preferencyjnych przepisów przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać, jeżeli podlegał ubezpieczeniom społecznym przez mniej niż 60 dni. W przypadku przedsiębiorców, którzy w roku 2018 płacili niższe składki związane z rozpoczęciem działalności, preferencyjne zasady opisane w niniejszym artykule nie dotyczą.
Co istotne przedsiębiorca chcący skorzystać z ulgi musi w ZUS zgłosić taką informację do dnia 8 stycznia 2019 r. W przypadku nie zgłoszenia informacji w ZUS możliwe będzie zgłoszenie dopiero w 2020 r., jeśli zostaną spełnione przesłanki do skorzystania z preferencji.

Polecamy nasze publikacje

Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok

UODO zapowiedział kontrole sektorowe na 2019 r. w zakresie...

Zmiany w prawie pracy 2019

W 2019 r. w życie wchodzi szereg istotnych zmian z zakresu prawa pracy, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Rozszerzona prawomocność orzeczeń w stosunku do wyroków dotyczących świadczeń okresowych

Nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie...

Sprzedaż pomieszczenia przynależnego do lokalu

Dopuszczalne jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej w celu przyłączenia tego pomieszczenia...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka