Preferencyjne składki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. w chodzą w życie zmiany dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Aby móc skorzystać z niższego ZUS-u należy spełnić dwa warunki:
1. Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
2. przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, w przypadku prowadzenia jej przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (63 000 zł)
Z preferencyjnych przepisów przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać, jeżeli podlegał ubezpieczeniom społecznym przez mniej niż 60 dni. W przypadku przedsiębiorców, którzy w roku 2018 płacili niższe składki związane z rozpoczęciem działalności, preferencyjne zasady opisane w niniejszym artykule nie dotyczą.
Co istotne przedsiębiorca chcący skorzystać z ulgi musi w ZUS zgłosić taką informację do dnia 8 stycznia 2019 r. W przypadku nie zgłoszenia informacji w ZUS możliwe będzie zgłoszenie dopiero w 2020 r., jeśli zostaną spełnione przesłanki do skorzystania z preferencji.

Polecamy nasze publikacje

Prawo pracy - nowelizacja

W dniu 7 września nastąpią istotne zmiany w kodeksie pracy, które w sposób istotny wpłyną na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorców. Poniżej zamieszczamy podsumowanie wszystkich istotnych zmian.

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Do tej pory osoba, nieposiadająca statusu rolnika indywidualnego mogła bez żadnych ograniczeń nabyć nieruchomość, nieprzekraczającą 0,3 ha. Nowelizacja zwiększyła obszar nieruchomości, którą może nabyć osoba niebędąca rolnikiem do 1 ha a także...

Samozatrudnienie a rozliczenia podatku dochodowego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące usługi w ramach struktury podmiotu z którym współpracują są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą.

Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka