• Start
  • Prawo pracy
  • Umowa zawarta w ramach działalności gospodarczej może być uznana za umowę o pracę

Umowa zawarta w ramach działalności gospodarczej może być uznana za umowę o pracę

Przedsiębiorcy, którzy wykonują swoją działalność gospodarczą za pośrednictwem osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą muszą pamiętać o tym, że żeby stosunek prawny łączący ich z tymi osobami nie został poczytany za stosunek pracowniczy muszą być spełnione jednocześnie dwie podstawowe przesłanki:

  1. Treść umowy o świadczenie usług, która kreuje obowiązki stron nie mające charakteru pracowniczego podporządkowania,
  2. Po zawarciu umowy musi ona zostać faktycznie wcielona w życie co oznacza, że nie może ona stanowić jedynie zasłony pod osłoną której świadczona jest praca pod kierownictwem pracodawcy.

Z praktyki Kancelarii można dostrzec, że przedsiębiorcy zazwyczaj poprzestają na pobraniu z Internetu wzoru umowy często niedostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej co może przysporzyć poważnych kłopotów w przyszłości. Z tych powodów zarówno wskazane wyżej warunki (lit. a i b) już na wstępie nie są spełnione co naraża prowadzoną formę na poważne ryzyko finansowe.

Powyższa problematyka, była przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 24 czerwca 2015r. (sygn. akt II PK 189/14) wskazał, że sama umowa i fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie uniemożliwia przyjęcia, że w danej sytuacji faktycznie były wykonywane obowiązki pracownicze.

 

Źródło:

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20PK%20189-14-1.pdf

Polecamy nasze publikacje

Zmiany w prawie pracy 2017

Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadza kilka istotnych zmian w prawie pracy.

Nowe zasady delegowania pracowników zagranicznych do pracy w Polsce

Pracodawca delegujący pracownika do pracy na terytorium Polski będzie musiał zapewnić mu określone warunki zatrudnienia, dotyczące m.in. wymiaru czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sportowiec przedsiębiorcą – Uchwała NSA (sygn. II FPS 1/15)

Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą z dnia 22 czerwca 2015r. wskazał, że sportowcy mogą wykonywać swoje usługi na podstawie prowadzonej działalności…

Prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy o dzieło

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka