Wejście w życie ustawy inwigilacyjnej

W dn. 7 lutego 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pobierania przez służby specjalne danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych oraz prowadzenia kontroli operacyjnej wprowadzone przez Ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Ustawa potocznie zwana jest ustawą inwigilacyjną.

Przyznane uprawnienia rozszerzają kompetencje takich organów jak policja, Straż Graniczna, ABW i AW, SKW i SWW, CBA, Służba Celna.
Zwiększone uprawnienia policji i innych służb specjalnych dotyczą także informacji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Organy policji i służb specjalnych mogą nieodpłatnie w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych uzyskiwać dane niestanowiące treści przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Ponadto udostępnianie danych telekomunikacyjnych lub internetowych odbywa się bez udziału pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną lub przy niezbędnym ich udziale, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym między Szefem Służby Celnej, a tym podmiotem.
Dane telekomunikacyjne lub internetowe, które mające znaczenie dla postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego, Szef Służby Celnej albo dyrektor izby celnej przekazuje prokuratorowi właściwemu ze względu na siedzibę organu przekazującego. Prokurator podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych.
Dane telekomunikacyjne lub internetowe, które nie mają znaczenia dla postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego, podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.

Źródło:
sejm.gov.pl

Polecamy nasze publikacje

Granice rozpoznania środka odwoławczego w sprawie karnej

Wyrokiem z dnia 5 stycznia 2011r., sygn. akt V KK 64/10 Sąd Najwyższy potwierdził, że zarzuty stawiane zaskarżonemu przeczeniu mogą znaleźć się również w uzasadnieniu środka odwoławczego...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka