Pomyślne zakończenie procedury opuszczenia spółki przez mniejszościowego udziałowca

Miło jest nam poinformować, iż Kancelaria po kilkuletnim sporze obfitującym w liczne procesy sądowe przeprowadziła z sukcesem procedurę wyjścia reprezentowanego przez nią wspólnika mniejszościowego ze spółki z o.o. z branży spożywczej działającej na terenie małopolski.

Szereg podjętych działań, w szczególności:
a. obrona praw wspólnika mniejszościowego podczas zgromadzeń wspólników,
b. skuteczne reprezentowanie wspólnika w procesach mających na celu zaskarżanie uchwał podejmowanych na niekorzyść wspólnika (art. 249 par. 1 ksh i n.),
c. skuteczne reprezentowanie wspólnika w procesie o udostępnienie wspólnikowi mniejszościowemu przez spółkę (w trybie art. 212 par. 4 ksh) żądanych przez niego informacji i dokumentów

zaowocowało zawarciem ugody z pozostałymi wspólnikami i spółką, co w konsekwencji pozwoliło na umorzenie udziałów reprezentowanego przez spółkę wspólnika.

Polecamy nasze publikacje

Wymogi formalne pozwu – adres pozwanego

Niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca i adresu zamieszkania pozwanego będącego...

Uchylenie się od błędu wywołuje również skutek rzeczowy

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli z powodu błędu co do treści...

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej a możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej (art. 145 § 1 k.c.) powinien obejmować także możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych, chyba że...

Dopuszczalność badania nieważności umowy zawartej przez pełnomocnika

Brak podstaw do zastosowania w okolicznościach sprawy art. 105 in fine k.c. nie wyłącza możliwości badania...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka