PIT a kryptowaluty

W najnowszym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że osoby handlujące kryptowalutami nie muszą liczyć przychodu od każdej transakcji. Interpretacja ta dotyczy zamiany bitcoinów w zakresie wymiany jednej kryptowaluty na drugą.
Sąd uznał, że w takiej sytuacji nie powstaje przychód i tym samym nie ma obowiązku zapłaty podatku od takiej transakcji, bowiem ustalenie podstawy opodatkowania nie jest w takiej sytuacji możliwe.
Analizowane orzeczenie stanowi przełom w interpretacjach dotyczących opodatkowania kryptowalut, jednak nie można zapominać, że nadal podatek należy opłacić przy zamianie bitcoina na zwykłą walutę.

Polecamy nasze publikacje

Rozszerzona prawomocność orzeczeń w stosunku do wyroków dotyczących świadczeń okresowych

Nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie...

Sprzedaż pomieszczenia przynależnego do lokalu

Dopuszczalne jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej w celu przyłączenia tego pomieszczenia...

Zmiany w zasadach przechowywania akt pracowniczych

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpią zmiany w przechowywaniu akt pracowniczych związane z wejściem w życie...

Rozliczenie nabytej w trakcie małżeństwa rzeczy

Rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka