PIT a kryptowaluty

W najnowszym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że osoby handlujące kryptowalutami nie muszą liczyć przychodu od każdej transakcji. Interpretacja ta dotyczy zamiany bitcoinów w zakresie wymiany jednej kryptowaluty na drugą.
Sąd uznał, że w takiej sytuacji nie powstaje przychód i tym samym nie ma obowiązku zapłaty podatku od takiej transakcji, bowiem ustalenie podstawy opodatkowania nie jest w takiej sytuacji możliwe.
Analizowane orzeczenie stanowi przełom w interpretacjach dotyczących opodatkowania kryptowalut, jednak nie można zapominać, że nadal podatek należy opłacić przy zamianie bitcoina na zwykłą walutę.

Polecamy nasze publikacje

Zmiana umowy spółki komandytowej a zastosowanie art. 210 k.s.h.

Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej...

Split Payment

Podzielona płatność została wdrożona ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Ocena niedozwolonego postanowienia umownego

Oceny, czy postanowienie umowy jest niedozwolone, dokonuje się z chwilą zawarcia umowy (Orzeczenie SN w sprawie kredytów frankowych)

Zmiana terminów przedawnienia- nowelizacja kodeksu cywilnego

W kwietniu br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącą między innymi zmiany terminów przedawnienia

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka