Ocena niedozwolonego postanowienia umownego

Uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. akt: III CZP 29/17 sąd orzekł, że oceny, czy postanowienie umowy jest niedozwolone, dokonuje się z chwilą zawarcia umowy.
Uchwała powyższa ma duże znaczenie dla konsumentów, którzy zawarli niekorzystne umowy z bankami i zaciągnęli między innymi kredyty we frankach szwajcarskich.
Sąd Najwyższy tym samym opowiedział się po stronie konsumentów i odpowiedział na pytanie Rzecznika Finansów, czy przy badaniu postanowień umownych w ramach kontroli ich niedozwolonego charakteru można brać pod uwagę sposób wykonywania umowy oraz czy badanie zgodności z dobrymi obyczajami i rażącego naruszenia interesów konsumenta dokonywane jest według stanu z chwili zawarcia umowy.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=946-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne

Polecamy nasze publikacje

Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Praca tymczasowa a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Wokół prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary pojawiło się szereg wątpliwości oraz kontrowersji. Pojawiły się głosy, że wejście w życie tego projektu sprawi, że korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej stanie się nieopłacalne...

Konkubinat a podatek od spadków i darowizn

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w przypadku osób pozostających w nieformalnych związkach w stosunku do rzeczy nabytych...

Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok

UODO zapowiedział kontrole sektorowe na 2019 r. w zakresie...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka