Ocena niedozwolonego postanowienia umownego

Uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. akt: III CZP 29/17 sąd orzekł, że oceny, czy postanowienie umowy jest niedozwolone, dokonuje się z chwilą zawarcia umowy.
Uchwała powyższa ma duże znaczenie dla konsumentów, którzy zawarli niekorzystne umowy z bankami i zaciągnęli między innymi kredyty we frankach szwajcarskich.
Sąd Najwyższy tym samym opowiedział się po stronie konsumentów i odpowiedział na pytanie Rzecznika Finansów, czy przy badaniu postanowień umownych w ramach kontroli ich niedozwolonego charakteru można brać pod uwagę sposób wykonywania umowy oraz czy badanie zgodności z dobrymi obyczajami i rażącego naruszenia interesów konsumenta dokonywane jest według stanu z chwili zawarcia umowy.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=946-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne

Polecamy nasze publikacje

Zmiana umowy spółki komandytowej a zastosowanie art. 210 k.s.h.

Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej...

Split Payment

Podzielona płatność została wdrożona ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Zmiana terminów przedawnienia- nowelizacja kodeksu cywilnego

W kwietniu br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącą między innymi zmiany terminów przedawnienia

PIT a kryptowaluty

Osoby handlujące kryptowalutami nie muszą liczyć przychodu od każdej transakcji...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka