Znana urzędowo przeszkoda a oddalenie wniosku o wpis w księdze wieczystej

Uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął budzącą wątpliwość kwestię, dotyczącą oddalenia wniosku o wpis w księdze wieczystej. W najnowszym orzeczeniu SN przyjął, że sąd może oddalić wniosek o wpis do księgi wieczystej, jeżeli istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania.
Normatywną podstawą komentowanego problemu jest art. 626(9) k.p.c., który stanowi że, sąd oddala wniosek o wpis, jeżeli brak jest podstaw albo istnieją przeszkody do jego dokonania.
Na kanwie komentowanego przepisu powstały rozbieżne poglądy zarówno doktryny jak i judykatury dotyczące możliwości odmowy wpisu, gdy pewne przeszkody do jego dokonania są sądowi znane urzędowo.
Uchwała 7 sędziów rozstrzyga powstałe wątpliwości, jednoznacznie umożliwiając oddalenie wniosku o wpis, z uwagi na wiedzę sądu dotyczącą przeszkód w dokonaniu wpisu w księdze wieczystej.

Źródła: http://sn.pl
Kodeks postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r.

Polecamy nasze publikacje

Zwolnienie z PIT przy zakupie mieszkania od dewelopera

Nowy sposób, korzystny dla podatników, sposób zwolnienia z podatku PIT w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy robót budowlanych

Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że zgoda inwestora nie ma charakteru przesłanki skuteczności ani ważności umowy z podwykonawcą.

Możliwość zasiedzenia służebności przesyłu

Wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości...

Bieg okresu zasiedzenia użytkowania wieczystego, a zasiedzenie nieruchomości

Do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka