Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy robót budowlanych

17 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę warunkującą solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy robót budowlanych.

Zgodnie z komentowanym orzeczeniem skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany (art. 60 k.c.) zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od zapewnienia mu możliwości zapoznania się z postanowieniami tej umowy, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności przewidzianej w przepisach kodeksu cywilnego.”
Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że przewidziana w art. 647(1) § 2 k.c. zgoda inwestora nie ma charakteru przesłanki skuteczności ani ważności umowy z podwykonawcą. Może być ona wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny.

Dla oceny skuteczności wyrażonej zgody konieczne jest, aby inwestor znał istotne postanowienia konkretnej umowy podwykonawczej decydujące o zakresie jego odpowiedzialności solidarnej, a przede wszystkim aby został on poinformowany o wysokości wynagrodzenia.

Źródło:
http://sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemID=938&ListName=Zagadnienia_prawne

Polecamy nasze publikacje

Zwolnienie z PIT przy zakupie mieszkania od dewelopera

Nowy sposób, korzystny dla podatników, sposób zwolnienia z podatku PIT w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej

Znana urzędowo przeszkoda a oddalenie wniosku o wpis w księdze wieczystej

Jeżeli istnieje znana mu urzędowo przeszkoda, sąd może...

Możliwość zasiedzenia służebności przesyłu

Wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości...

Bieg okresu zasiedzenia użytkowania wieczystego, a zasiedzenie nieruchomości

Do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka