Możliwość zasiedzenia służebności przesyłu

Zgodnie z Uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2014 r. (III CZP 87/13):

Wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.), stanowiącej tytuł prawny do ich wykonywania, nie prowadzi do nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu.

Źródło: sn.pl

 

Polecamy nasze publikacje

Zwolnienie z PIT przy zakupie mieszkania od dewelopera

Nowy sposób, korzystny dla podatników, sposób zwolnienia z podatku PIT w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej

Znana urzędowo przeszkoda a oddalenie wniosku o wpis w księdze wieczystej

Jeżeli istnieje znana mu urzędowo przeszkoda, sąd może...

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy robót budowlanych

Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że zgoda inwestora nie ma charakteru przesłanki skuteczności ani ważności umowy z podwykonawcą.

Bieg okresu zasiedzenia użytkowania wieczystego, a zasiedzenie nieruchomości

Do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka