Kontrakty menedżerskie oskładkowane

Najistotniejsze informacje:

Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki kapitałowej jest zawarta z tą spółką umowa o świadczenie usług menedżerskich, a nie płacenie składek ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Sąd Najwyższy podkreślił, że sprawowanie funkcji członka zarządu spółki w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej.
Skutki dla obrotu gospodarczego:
1. Uchwała dotyczy spółki akcyjnej, jednak z uwagi na analogiczność regulacji ten sam problem dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. Powstaje niebezpieczeństwo, że ZUS zwróci się do spółek o nieuregulowane składki wraz z odsetkami nawet za pięć ostatnich lat,
3. Dla optymalizacji kosztów należy wprowadzić zmiany w sposobie wynagradzania, np. poprzez zmianę wynagrodzenia z kontraktu menadżerskiego na wynagrodzenia z tytułu powołania do zarządu spółki. Takie świadczenie jest obecnie traktowane jako świadczenie niepodlegające oskładkowaniu ZUS. Dla bezpieczeństwa zalecamy jednakże występowanie o indywidualne interpretacje.

Źródło:
Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 17.06.2015 r. (sygnatura akt III UZP 2/15)
http://sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?Izba=Pracy

Polecamy nasze publikacje

Samozatrudnienie a rozliczenia podatku dochodowego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące usługi w ramach struktury podmiotu z którym współpracują są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą.

Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Praca tymczasowa a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Wokół prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary pojawiło się szereg wątpliwości oraz kontrowersji. Pojawiły się głosy, że wejście w życie tego projektu sprawi, że korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej stanie się nieopłacalne...

Konkubinat a podatek od spadków i darowizn

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w przypadku osób pozostających w nieformalnych związkach w stosunku do rzeczy nabytych...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka