Kontrakty menedżerskie oskładkowane

Najistotniejsze informacje:

Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki kapitałowej jest zawarta z tą spółką umowa o świadczenie usług menedżerskich, a nie płacenie składek ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Sąd Najwyższy podkreślił, że sprawowanie funkcji członka zarządu spółki w ramach zawartego kontraktu menedżerskiego nie jest wykonywaniem działalności gospodarczej.
Skutki dla obrotu gospodarczego:
1. Uchwała dotyczy spółki akcyjnej, jednak z uwagi na analogiczność regulacji ten sam problem dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. Powstaje niebezpieczeństwo, że ZUS zwróci się do spółek o nieuregulowane składki wraz z odsetkami nawet za pięć ostatnich lat,
3. Dla optymalizacji kosztów należy wprowadzić zmiany w sposobie wynagradzania, np. poprzez zmianę wynagrodzenia z kontraktu menadżerskiego na wynagrodzenia z tytułu powołania do zarządu spółki. Takie świadczenie jest obecnie traktowane jako świadczenie niepodlegające oskładkowaniu ZUS. Dla bezpieczeństwa zalecamy jednakże występowanie o indywidualne interpretacje.

Źródło:
Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 17.06.2015 r. (sygnatura akt III UZP 2/15)
http://sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?Izba=Pracy

Polecamy nasze publikacje

Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok

UODO zapowiedział kontrole sektorowe na 2019 r. w zakresie...

Zmiany w prawie pracy 2019

W 2019 r. w życie wchodzi szereg istotnych zmian z zakresu prawa pracy, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Preferencyjne składki ZUS od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. w chodzą w życie zmiany dotyczące wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Aby móc skorzystać z niższego ZUS-u należy spełnić dwa warunki.

Rozszerzona prawomocność orzeczeń w stosunku do wyroków dotyczących świadczeń okresowych

Nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie...

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka