Konkubinat a podatek od spadków i darowizn

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 marca 2019 r., znak FSK 958/17 uznał, że w przypadku osób pozostających w nieformalnych związkach w stosunku do rzeczy nabytych w trakcie trwania związku nie stają się automatycznie przedmiotami objętymi współwłasnością.
Z uwagi na fakt, że spadkobierca zmarłego nie pozostaje w kręgu osób wyłączonych z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Osoby pozostające w nieformalnych związkach celem zmniejszenia wysokości należnego im podatku winny wykazać w jakim stopniu przyczyniły się do powstania majątku spadkodawcy. Takie stanowisko zajął WSA i potwierdzone zostało prawomocnym orzeczeniem NSA.
NSA wykluczył nadto możliwość zastosowania do konkubinatu przepisów o spółce cywilnej.

Polecamy nasze publikacje

Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Praca tymczasowa a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Wokół prac nad projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary pojawiło się szereg wątpliwości oraz kontrowersji. Pojawiły się głosy, że wejście w życie tego projektu sprawi, że korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej stanie się nieopłacalne...

Plan kontroli sektorowych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 rok

UODO zapowiedział kontrole sektorowe na 2019 r. w zakresie...

Zmiany w prawie pracy 2019

W 2019 r. w życie wchodzi szereg istotnych zmian z zakresu prawa pracy, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka