Konkubinat a podatek od spadków i darowizn

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 marca 2019 r., znak FSK 958/17 uznał, że w przypadku osób pozostających w nieformalnych związkach w stosunku do rzeczy nabytych w trakcie trwania związku nie stają się automatycznie przedmiotami objętymi współwłasnością.
Z uwagi na fakt, że spadkobierca zmarłego nie pozostaje w kręgu osób wyłączonych z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Osoby pozostające w nieformalnych związkach celem zmniejszenia wysokości należnego im podatku winny wykazać w jakim stopniu przyczyniły się do powstania majątku spadkodawcy. Takie stanowisko zajął WSA i potwierdzone zostało prawomocnym orzeczeniem NSA.
NSA wykluczył nadto możliwość zastosowania do konkubinatu przepisów o spółce cywilnej.

Polecamy nasze publikacje

Prawo pracy - nowelizacja

W dniu 7 września nastąpią istotne zmiany w kodeksie pracy, które w sposób istotny wpłyną na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorców. Poniżej zamieszczamy podsumowanie wszystkich istotnych zmian.

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Do tej pory osoba, nieposiadająca statusu rolnika indywidualnego mogła bez żadnych ograniczeń nabyć nieruchomość, nieprzekraczającą 0,3 ha. Nowelizacja zwiększyła obszar nieruchomości, którą może nabyć osoba niebędąca rolnikiem do 1 ha a także...

Samozatrudnienie a rozliczenia podatku dochodowego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące usługi w ramach struktury podmiotu z którym współpracują są przedsiębiorcami i prowadzą działalność gospodarczą.

Propozycje zmian w prawie budowlanym 2019

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt nowelizacji prawa budowlanego, którego celem, jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienie większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka