Własność intelektualna i IT

Dopuszczalność wynagrodzenia za bezprawne naruszenie praw autorskich w wysokości podwójnych tantiemów

Sąd Najwyższy uznał, że zasądzenie tantiemów w podwójnej wysokości jest dopuszczalne i uzasadnione w prawie polskim, bowiem…

RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych nieletnich

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być samodzielnie wyrażona przez nieletniego…

RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie naruszeń przetwarzania danych osobowych

Przetwarzający dane osobowe będzie zobowiązany zgłaszać naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych…

RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Bezpieczeństwo przetwarzania

RODO nakłada obowiązek wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych mających zapewnić bezpieczeństwo.

RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Nowe sankcje za naruszenie przepisów

Za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych RODO przewiduje dotkliwe sankcje finansowe.

RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Inspektor ochrony danych osobowych

RODO reguluje pozycję i zadania inspektora ochrony danych (IOD), który zastąpi obecnie funkcjonującego administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu

Umożliwienie osobie fizycznej, otrzymania od administratora danych osobowych informacji o posiadanych przez niego danych osobowych danej osoby

RODO – przewodnik po zmianach w zasadach przetwarzania danych osobowych. Prawo do „bycia zapomnianym”

Zgodnie z RODO każda osoba fizyczna…

Prawo autorów i wydawców do uzyskania wynagrodzenia od bibliotek publicznych (public lending rights)

Nowelizacją ustawy prawa autorskiego i praw pokrewnych wprowadzono nowe przepisy umożliwiające autorom książek i ich wydawcom do uzyskania wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne ich utworów.

Obowiązek informowania konsumentów o platformie ODR

Została uruchomiona platforma internetowa ODR (Online Dispute Resolution), której celem ma być ułatwienie rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a internetowymi sprzedawcami…

1 2

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka