Spółki

Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z funkcji

Zgodnie z aktualną uchwałą SN członek zarządu spółki powinien składane przez siebie oświadczenie o rezygnacji złożyć…

Przesłanki zaskarżania uchwał

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego samo naruszenie postanowień umowy spółki nie może stanowić samoistnej przesłanki zaskarżenia uchwały…

Pomyślne zakończenie procedury opuszczenia spółki przez mniejszościowego udziałowca

Nasza kancelaria po kilkuletnim sporze obfitującym w liczne procesy sądowe przeprowadziła z sukcesem procedurę wyjścia reprezentowanego przez nią wspólnika mniejszościowego ze spółki…

Kontrakty menedżerskie oskładkowane

Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki kapitałowej jest zawarta z tą spółką umowa a nie płacenie składek ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowe zasady odpowiedzialności prokurenta za zobowiązania spółki

Od 1 stycznia 2016 r. prokurenci będą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki…

Zasady reprezentacji spółki jawnej przez wspólnika spółki jawnej

Do wspólnika spółki jawnej reprezentującego spółkę i prowadzącego jej sprawy należy stosować…

Członek zarządu spółki z o.o. jako pełnomocnik spółki

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie…

Podział majątku małżeńskiego w zakresie udziałów w spółce z o.o.

Należące do majątku wspólnego udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością, której wspólnikiem jest tylko jeden z byłych małżonków, mogą być podzielone pomiędzy byłych małżonków…

Sprzeczność uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej z dobrymi obyczajami

Sprzeczność uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej z dobrymi obyczajami (art. 422 § 1 k.s.h.) występuje wtedy…

Dopuszczalność zaskarżania uchwał rady nadzorczej oraz zarządu na drodze sądowej

Wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały…

1 2 3

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka