Procesy sądowe

Pomyślne zakończenie procedury opuszczenia spółki przez mniejszościowego udziałowca

Nasza kancelaria po kilkuletnim sporze obfitującym w liczne procesy sądowe przeprowadziła z sukcesem procedurę wyjścia reprezentowanego przez nią wspólnika mniejszościowego ze spółki…

Wymogi formalne pozwu – adres pozwanego

Niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca i adresu zamieszkania pozwanego będącego…

Uchylenie się od błędu wywołuje również skutek rzeczowy

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli z powodu błędu co do treści…

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej a możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej (art. 145 § 1 k.c.) powinien obejmować także możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych, chyba że…

Dopuszczalność badania nieważności umowy zawartej przez pełnomocnika

Brak podstaw do zastosowania w okolicznościach sprawy art. 105 in fine k.c. nie wyłącza możliwości badania…

Niezgodność zarzutu przedawnienia z zasadami współżycia społecznego

Podniesienie przez placówkę leczniczą zarzutu przedawnienia może być uznane za nadużycie prawa (art. 5 k.c.).

Sposób miarkowania kary umownej

W sprawie o zapłatę kary umownej zastrzeżonej na wypadek uchybienia terminowi spełnienia świadczenia, ocena, czy kara ta jest nadmiernie wygórowana powinna uwzględniać…

Zbieg podstaw do żądania zapłaty kary umownej

Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie…

Dopuszczalność darowizny na wypadek śmierci

Dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci, jeżeli…

Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku a przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o zachowek

Złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku…

1 2 3 5

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka