Prawo pracy

Zmiany w prawie pracy 2017

Od 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadza kilka istotnych zmian w prawie pracy.

Nowe zasady delegowania pracowników zagranicznych do pracy w Polsce

Pracodawca delegujący pracownika do pracy na terytorium Polski będzie musiał zapewnić mu określone warunki zatrudnienia, dotyczące m.in. wymiaru czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Umowa zawarta w ramach działalności gospodarczej może być uznana za umowę o pracę

Należy spełnić szereg warunków aby umowa zawarta z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą nie została uznana za umowę o pracę

Sportowiec przedsiębiorcą – Uchwała NSA (sygn. II FPS 1/15)

Naczelny Sąd Administracyjny uchwałą z dnia 22 czerwca 2015r. wskazał, że sportowcy mogą wykonywać swoje usługi na podstawie prowadzonej działalności…

Prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy o dzieło

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy o dzieło także po upływie terminu do wykonania dzieła

Uprawnienia zwolnionego pracownika, który był zatrudniony na czas określony

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas określony, w przypadku zwolnienia…

Art. 189 k.p.c. może stanowić podstawę prawną ustalenia, że wypowiedzenie umowy było bezskuteczne

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2011r. (sygn. akt II CSK 568/10) powód może domagać się na podstawie art. 189 k.p.c. ustalenia, że oświadczenie woli strony pozwanej w przedmiocie wypowiedzenia umowy było bezskuteczne prawnie…

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka