Nieruchomości i prawo budowlane

Zwolnienie z PIT przy zakupie mieszkania od dewelopera

Nowy sposób, korzystny dla podatników, sposób zwolnienia z podatku PIT w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej

Znana urzędowo przeszkoda a oddalenie wniosku o wpis w księdze wieczystej

Jeżeli istnieje znana mu urzędowo przeszkoda, sąd może…

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy wobec podwykonawcy robót budowlanych

Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że zgoda inwestora nie ma charakteru przesłanki skuteczności ani ważności umowy z podwykonawcą.

Możliwość zasiedzenia służebności przesyłu

Wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości…

Bieg okresu zasiedzenia użytkowania wieczystego, a zasiedzenie nieruchomości

Do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się…

Dopuszczalność przelewu na wspólnotę mieszkaniową uprawnień z rękojmi

Właściciel lokalu może na podstawie umowy przelewu przenieść na wspólnotę mieszkaniową uprawnienia przysługujące mu…

Brak uprawnień wspólnoty do żądania odszkodowania z tytułu rękojmi.

Wspólnota mieszkaniowa nie może dochodzić roszczeń odszkodowawczych związanych z wadami fizycznymi lokalu…

Umowa dzierżawy– wyłączenie dodatkowego terminu do zapłaty zaległego czynszu

Strony umowy dzierżawy mogą wyłączyć obowiązek wydzierżawiającego…

Wniosek o rozgraniczenie a przerwanie biegu zasiedzenia

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 października 2012r. wskazał, że wniosek właściciela o rozgraniczenie nieruchomości przerywa bieg zasiedzenia…

Wyłączenie umowne obowiązku wydzierżawiającego udzielenia dzierżawcy trzymiesięcznego terminu do zapłaty czynszu jest zgodne z prawem

Strony umową dzierżawy mogą wyłączyć obowiązek udzielenia dzierżawcy…

1 2

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka