Publikacje

Zmiana umowy spółki komandytowej a zastosowanie art. 210 k.s.h.

Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej…

Split Payment

Podzielona płatność została wdrożona ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Ocena niedozwolonego postanowienia umownego

Oceny, czy postanowienie umowy jest niedozwolone, dokonuje się z chwilą zawarcia umowy (Orzeczenie SN w sprawie kredytów frankowych)

Zmiana terminów przedawnienia- nowelizacja kodeksu cywilnego

W kwietniu br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącą między innymi zmiany terminów przedawnienia

PIT a kryptowaluty

Osoby handlujące kryptowalutami nie muszą liczyć przychodu od każdej transakcji…

Metodykę pracy organów podatkowych przy ustalaniu kwestii dochowania należytej staranności.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało metodykę pracy organów podatkowych …

Przerwanie biegu przedawnienia, a powództwo osoby nie będącej właścicielem

Wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości.

Przelew wierzytelności z klauzuli abuzywnej na przedsiębiorcę

Sąd Najwyższy uznał, że przelew przez konsumenta na przedsiębiorcę wierzytelności mającej źródło w niedozwolonym postanowieniu umownym nie wymaga do swej skuteczności…

Zadośćuczynienie dla bliskich osoby poszkodowane

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych już od dnia 15.03.2018 r.

Tylko do dnia 14 marca 2018 r. będzie możliwe złożenia sprawozdania w formie papierowej bezpośrednio w sądzie lub poprzez przesłanie dokumentów w formie papierowej listem poleconym.

1 2 3 21

Kontakt

biuro@paluckiszkutnik.pl

Zapraszamy do naszych kancelarii w Krakowie, Chrzanowie i Zakopanem, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kraków

ul. Siemiradzkiego 20a/7
31-137 Kraków

Zobacz na mapie

+48 12 307 24 00

Chrzanów

al. Henryka 26/1
32-500 Chrzanów

Zobacz na mapie

+48 607 841 156

Zakopane

ul. Kościuszki 11
34-500 Zakopane

Zobacz na mapie

+48 501 704 514

Copyright © 2015 Pałucki & Szkutnik Kancelaria Adwokacka